Όλοι αξίζουμε ίσες ευκαιρίες

Αγωνιζόμαστε για να βοηθήσουμε τις γυναίκες, τους έγχρωμους και τις κοινότητες LGBTQ+, επειδή όλοι αξίζουμε ίσες ευκαιρίες για οικονομική ευημερία.