Όλοι αξίζουμε ίσες ευκαιρίες

Αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, οι έγχρωμοι και οι κοινότητες LGBTQ+, επειδή όλοι αξίζουμε ίσες ευκαιρίες για οικονομική ευημερία.