Όταν μεμονωμένα άτομα και μικρές επιχειρήσεις πετυχαίνουν, οι κοινότητες ευημερούν

Συνεργαζόμαστε ενεργά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintechs) για να παρέχουμε καινοτόμες χρηματοοικονομικές λύσεις σε μη προνομιούχες κοινότητες και σε πληθυσμούς χωρίς τραπεζική πρόσβαση. Παρέχουμε επίσης ανακούφιση και υποστήριξη σε οργανισμούς πρώτης γραμμής και μικρές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.