Όταν μεμονωμένα άτομα και μικρές επιχειρήσεις πετυχαίνουν, οι κοινότητες ευημερούν

Συνεργαζόμαστε με ιδρύματα, κυβερνήσεις και fintechs για την παροχή λύσεων σε μη προνομιούχους χωρίς τραπεζική πρόσβαση. Υποστηρίζουμε οργανισμούς πρώτης γραμμής και μικρές εταιρείες στην πανδημία.

Συνεργαζόμαστε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες fintech

British Red Cross logo and a Bankable Visa card.

Ο σκοπός μας

Εργαζόμαστε για να οδηγήσουμε τον οποιονδήποτε, παντού, παρέχοντας τον καλύτερο τρόπο πραγματοποίησης και λήψης πληρωμών.

Το ίδρυμα Visa Foundation βοηθά τις κοινότητες να ανακάμψουν από την πανδημία

Από το 1991, προσφέρουμε προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο