Όταν μεμονωμένα άτομα και μικρές επιχειρήσεις πετυχαίνουν, οι κοινότητες ευημερούν

Συνεργαζόμαστε με ιδρύματα, κυβερνήσεις και fintechs για την παροχή λύσεων σε μη προνομιούχους χωρίς τραπεζική πρόσβαση. Υποστηρίζουμε οργανισμούς πρώτης γραμμής και μικρές εταιρείες στην πανδημία.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.