Μαζί, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τον πλανήτη μας

Πετύχαμε ουδετερότητα εκπομπών άνθρακα στις δραστηριότητές μας και μετασχηματισμό σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.¹  Και τώρα εργαζόμαστε για την προώθηση του βιώσιμου εμπορίου και την υποστήριξη της επείγουσας δράσης για το κλίμα, όπως και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

20.000 άτομα, 100% αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα

Εργαζόμαστε για να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των γραφείων, των κέντρων δεδομένων και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.¹

Επιλογή συνεργατών που μοιράζονται τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα

Από την δυνατότητα βιώσιμων επιλογών καρτών πληρωμής και τον υπολογισμό του αποτυπώματος CO2 των πελατών, μία συναλλαγή κάθε φορά, έως τη διευκόλυνση των βιώσιμων ταξιδιών και δημόσιων συγκοινωνιών σε όλο τον κόσμο, ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα στις συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες μας.