Κέντρο Ιδιωτικού Απορρήτου της Visa

Η Visa εκτιμά την εμπιστοσύνη σας και σέβεται το ιδιωτικό απόρρητό σας. Το Κέντρο Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε επίσης να βρείτε συνδέσμους για την άσκηση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου σας και τη διαχείριση των επιλογών σας για το ιδιωτικό απόρρητο.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.