Επικοινωνία με τη Visa να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον λογαριασμό σας στην κάρτα Visa.
Υποστήριξη καταναλωτών

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Visa; Μπορούμε να βοηθήσουμε.

Υποστήριξη καταναλωτών

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Visa; Μπορούμε να βοηθήσουμε.

Υποστήριξη εμπόρων + μικρών επιχειρήσεων

Λάβετε βοήθεια με τα προϊόντα και τις λύσεις της Visa.

Υποστήριξη εμπόρων και μικρών επιχειρήσεων

Λάβετε βοήθεια με τα προϊόντα και τις λύσεις της Visa.