Επικοινωνία με τη Visa
Υποστήριξη καταναλωτών

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Visa; Μπορούμε να βοηθήσουμε.
Άνδρας σε φούρνο

Υποστήριξη εμπόρων + μικρών επιχειρήσεων

Λάβετε βοήθεια με τα προϊόντα και τις λύσεις της Visa.
γυναίκα που γράφει
Πληρωμή με κάρτα
Άνθρωποι που περπατάνε