Επικοινωνία με τη Visa
Υποστήριξη καταναλωτών

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Visa; Μπορούμε να βοηθήσουμε.
deli-counter-man-800x450

Υποστήριξη εμπόρων + μικρών επιχειρήσεων

Λάβετε βοήθεια με τα προϊόντα και τις λύσεις της Visa.
business-woman-writing-1600x900
card-payment-1600x900
coworkers-walking-1600x900