• Γίνετε έμπορος Visa σήμερα κιόλας

    Βρείτε έναν αποδέκτη και αρχίστε να δέχεστε συναλλαγές με Visa

Αποδεχτείτε πληρωμές με τη δημιουργία ενός
Λογαριασμού Εμπόρου Visa

Γίνετε ένας Έμπορος Visa.

merchant-womanserver-pizza-800x450
σάρωση κάρτας
Άτομο που δίνει τη Visa κάρτα του σε ένα άλλο Γυναίκες που χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή
Ανθοπώλης ο οποίος ολοκληρώνει μια συναλλαγή με κάρτα Visa

Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης και αποδοχής της Visa

Η διαδικασία προκειμένου να γίνετε έμπορος που δέχεται κάρτες Visa είναι πολύ απλή, και θα σας βοηθήσουμε να το επιτύχετε. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε: