Ισχυρή ταυτοποίηση πελατών

Πώς ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επηρεάζει την επιχείρησή σας

Τι είναι η ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication - SCA);

Icon depicting knowledge
Icon depicting possession
Icon depicting inherence

Τι σημαίνει αυτό για την επιχείρησή σας;


Τι σημαίνει το SCA για τις εκδότριες και αποδέκτριες τράπεζες;


Με ποιον τρόπο βοηθά η Visa;