Όροι παροχής υπηρεσιών της Visa Solution

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ VISA SOLUTION («ΟΡΟΙ»). ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ VISA SOLUTION Ή ΕΧΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗ VISA SOLUTION. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ VISA SOLUTION. 

Για εγγραφές στη Visa Solution μετά τις 1 Ιούλιος 2024 θα ισχύει η ακόλουθη ενότητα.

Η Visa Solution υπόκειται στην καταλληλότητα του κατόχου κάρτας. Κατανοείτε ότι όπου ο εκδότης σας παρέχει τη δυνατότητα Click to Pay, ενδέχεται να μην δικαιούστε τη Visa Solution. Ωστόσο, η Visa μπορεί να συνεργαστεί με τον εκδότη σας (καθώς και να κοινοποιήσει πληροφορίες που έχετε παράσχει για να εγγραφείτε στη Visa Solution) προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνετε κατάλληλες και βελτιστοποιημένες υπηρεσίες. Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη Visa Solution, κατανοείτε ότι η αναγνώριση και η επιβεβαίωση αυτών των Όρων δεν συνιστά συμφωνία με τη Visa και ότι οι υπόλοιποι Όροι δεν θα ισχύουν. Οι όροι με κεφαλαία ορίζονται στους παρόντες Όρους.

  1. Η Visa Solution

  Η διαχείριση της Visa Solution ανήκει στην Visa U.S.A. Inc. («Visa»). Τα στοιχεία επικοινωνίας για τη Visa περιλαμβάνονται παρακάτω, στην Ενότητα L «Επικοινωνήστε μαζί μας».

  Όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους, ο όρος «Visa Solution» θα σημαίνει όλα τα ακόλουθα: όλα τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες Visa Click to Pay ή/και Visa Checkout, που είναι διαθέσιμες τώρα ή θα προστεθούν στο μέλλον, είτε φέρουν την επωνυμία Visa Click to Pay, Visa Checkout ή διαφορετικό όνομα, και είτε είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου της Visa Solution ή του ιστότοπου για κινητά, όπως λειτουργεί ως τομέας ή υποτομέας («Ιστότοπος») είτε μέσω μιας εφαρμογής ή λειτουργικότητας που προσφέρεται από μια εκδότρια τράπεζα ή ένα ίδρυμα πληρωμών, έμπορο, ή άλλο τρίτο μέρος (συλλογικά, «Υπηρεσίες»)· τα λογότυπα, σχέδια, κείμενο, εικόνες, βίντεο, γραφικά, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο και υλικό της Visa ή των δικαιοπαρόχων της που διατίθενται μέσω της Visa Solution, και την επιλογή και διευθέτηση αυτών (συλλογικά, «Περιεχόμενο»)· και το υλικό, το λογισμικό και τα δίκτυα της Visa που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα της Visa Solution σε εσάς (συλλογικά, το «Σύστημα Visa Solution»).

  Η Visa Solution σάς προσφέρει (i) τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τον λογαριασμό πληρωμής και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής («Λεπτομέρειες κάρτας») για τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες με δυνατότητα επαναφόρτισης κάρτες Visa που διαθέτετε καθώς και άλλες κάρτες ή μεθόδους πληρωμής που η Visa έχει κρίνει κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν με τη Visa Solution («Κατάλληλες κάρτες»)· και (ii) τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη Visa Solution για να μοιραστείτε τα στοιχεία της κάρτας σας με εμπόρους, ή άλλα τρίτα μέρη, που διαθέτουν το εικονίδιο Click to Pay  στους οποίους γίνεται δεκτή η Visa ή οι οποίοι διαθέτουν την ένδειξη Visa Checkout, για να τους επιτρέψουμε να επεξεργαστούν μια συναλλαγή. Η Visa μπορεί να ενημερώσει αυτόματα ορισμένα στοιχεία της κάρτας, όπως ο αριθμός κάρτας και η ημερομηνία λήξης, όπως προβλέπεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα που εξέδωσε την Κατάλληλη Κάρτα(ές) σας («Εκδότης»).

  Ο Εκδότης σας μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Κατάλληλη Κάρτα(ες), όπως διαθεσιμότητα πόντων ανταμοιβής, επιλογές δόσεων και άλλες παροχές για Κατάλληλες Κάρτες. Σε αυτή την περίπτωση, σας παρουσιάζουμε αυτές τις πληροφορίες στη Visa Solution ως έχουν, όπως τις λάβαμε από τον Εκδότη της Κατάλληλης Κάρτας σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εκδότη σας.  Όπου ισχύει, η Visa θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας για να καθορίσει εάν δικαιούστε αυτές τις επιλογές ή παροχές και εάν θα τις εμφανίσει σε εσάς.

  Όταν χρησιμοποιείτε τη Visa Solution, θα μεταδίδουμε τα στοιχεία της κάρτας σας στον έμπορο ή σε άλλο τρίτο μέρος, για να μπορεί να επεξεργαστεί τη συναλλαγή. Η Visa μπορεί να δημιουργήσει ένα αριθμητικό υποκατάστατο του αριθμού λογαριασμού πληρωμής της Κατάλληλης Κάρτας Visa (ένα token), που θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία των Κατάλληλων Καρτών σας. Συμφωνείτε ότι ο έμπορος ή άλλο αρμόδιο τρίτο μέρος μπορεί να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή στο κατάλληλο δίκτυο για την Κατάλληλη Κάρτα σας και ότι η συναλλαγή σας θα πληρωθεί για χρήση της Κατάλληλης Κάρτας που έχετε επιλέξει.

  Αναγνωρίζετε ότι τα Στοιχεία Κάρτας που αποθηκεύονται ή παρέχονται μέσω της χρήσης της Visa Solution παρέχονται από εσάς ή, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, για λογαριασμό σας από τον Εκδότη σας ή έναν έμπορο ή τρίτο μέρος και περιέχουν προσωπικές οικονομικές πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε Κατάλληλες Κάρτες σε σχέση με τη Visa Solution μόνο εάν ο εκδότης σας θεωρεί ότι είστε ο κάτοχος ή ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της κάρτας και το όνομά σας εμφανίζεται στην Κατάλληλη Κάρτα. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων της κάρτας και άλλων πληροφοριών που αποθηκεύετε με τη Visa Solution ή παρέχετε μέσω της χρήσης της Visa Solution. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο έγκυρες διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν ή ελέγχονται από εσάς. Παρόλο που η Visa μπορεί να πραγματοποιεί ορισμένους ελέγχους επαλήθευσης για τα στοιχεία της κάρτας για τις κάρτες Visa, η Visa δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των στοιχείων της κάρτας ή των άλλων πληροφοριών που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα στοιχεία της κάρτας είναι ενημερωμένα.

  Η Visa Solution δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός ή λογαριασμός πληρωμής και δεν προσφέρει καμία πίστωση σε εσάς ή σε έναν έμπορο. Κάθε συναλλαγή που κάνετε χρησιμοποιώντας τη Visa Solution θα αντικατοπτρίζεται στον λογαριασμό που σχετίζεται με την Κατάλληλη κάρτα που χρησιμοποιείτε για τη συναλλαγή. Η πληρωμή αυτού του λογαριασμού είναι αποκλειστικά θέμα δικό σας και του Εκδότη της Κατάλληλης Κάρτας.

  2. Σημαντική ειδοποίηση σχετικά με τις συναλλαγές σας

  ΑΝ ΚΑΙ Η VISA SOLUTION ΒΟΗΘΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, Η VISA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΜΠΟΡΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ VISA SOLUTION, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ.

  ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ VISA SOLUTION, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΜΠΟΡΟ Ή/ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η VISA ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Η VISA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕI ΝΑ EΧΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.

  ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΟΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ VISA SOLUTION, ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΣΑΣ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ VISA SOLUTION, Η VISA ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.

  3. Όροι υπηρεσίας

  Η Visa Solution ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις Κατάλληλες κάρτες. Επιπλέον, η Visa μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει τις Κατάλληλες Κάρτες από τη Visa Solution ή να αποτρέψει την ενεργοποίηση των Κατάλληλων Καρτών για τη Visa Solution, και η Visa μπορεί επίσης να αναθεωρήσει ανά πάσα στιγμή την καταλληλότητα για συγκεκριμένες ή γενικές πιστωτικές, χρεωστικές και επαναφορτιζόμενες προπληρωμένες κάρτες και άλλες κάρτες ή μεθόδους πληρωμής που αποτελούν Κατάλληλες Κάρτες.

  4. Καταλληλότητα

  Η Visa Solution είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα που:

  1. είναι κάτοικοι μίας από τις ακόλουθες δικαιοδοσίες: Ανδόρα, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βραζιλία, Καναδάς, Νησιά της Μάγχης, Χιλή, Κίνα (ηπειρωτική χώρα και Χονγκ Κονγκ), Κολομβία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γροιλανδία, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Κουβέιτ, Λιχτενστάιν, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Μονακό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Περού, Πολωνία, Κατάρ, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένων των εδαφών τους) ή Πόλη του Βατικανού, εφόσον είναι διαθέσιμη κάθε δικαιοδοσία (οι «Κατάλληλες Δικαιοδοσίες»),
  2. έχουν τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία, επαρχία ή επικράτεια κατοικίας τους,
  3. έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από υπολογιστή ή άλλη συσκευή και
  4. είναι κάτοχοι της κάρτας ή εξουσιοδοτημένοι χρήστες μίας ή περισσότερων Κατάλληλων Καρτών και σε καλή κατάσταση σε σχέση με τους λογαριασμούς Κατάλληλων Καρτών.

  Απαγορεύεται η πρόσβαση στη Visa Solution από οποιαδήποτε παράνομη ή με άλλο τρόπο περιορισμένη τοποθεσία. Εάν αλλάξει η δικαιοδοσία της κατοικίας σας, πρέπει να καταργήσετε αμέσως την εγγραφή σας από τη Visa Solution και να εγγραφείτε ξανά στη νέα δικαιοδοσία της κατοικίας σας, εάν πρόκειται για Κατάλληλη δικαιοδοσία. Εάν η νέα σας τοποθεσία δεν αποτελεί Κατάλληλη δικαιοδοσία, μπορείτε να εγγραφείτε ξανά, όταν η Visa Solution καταστεί διαθέσιμη στη νέα σας τοποθεσία.

  5. Εγγραφή και ασφάλεια

  Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να ενεργοποιήσετε μια Κατάλληλη Κάρτα για τη Visa Solution, συμφωνείτε να μας παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με εσάς και να μας ενημερώνετε εάν υπάρχουν αλλαγές στις πληροφορίες. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Visa δεν θα φέρει καμία ευθύνη που να σχετίζεται με ή να προκύπτει από την αδυναμία σας να διατηρήσετε ακριβείς πληροφορίες με τη Visa, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας σας να λάβετε σημαντικές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τη Visa Solution. Εάν η Visa έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρείχατε είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, η Visa μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή σας ή τη χρήση της Visa Solution και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Visa Solution (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής) από εσάς.

  Στο πλαίσιο της εγγραφής σας, απαιτείται να δημιουργήσετε ένα username και σε ορισμένες αγορές ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας όταν χρησιμοποιείτε τη Visa Solution. Εάν απαιτείται να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, για την προστασία σας, θα πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι μοναδικός για τη Visa Solution και να αποθηκεύσετε το username και τον κωδικό πρόσβασής σας και να μην σημειώσετε τον κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό σας υπολογιστή, στο tablet, στην κινητή συσκευή ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη Visa Solution. Έχετε την ευθύνη για την προστασία της εμπιστευτικότητας του username και του/των κωδικού(ων) πρόσβασής σας, εάν υπάρχουν. Επιπλέον, εάν επιλέξετε την απομνημόνευση των στοιχείων σας στη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας ή εάν συνδέσετε τη χρήση της Visa Solution με ένα ψηφιακό πορτοφόλι, σε μία ή περισσότερες συσκευές (ή συσκευές), είστε υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της πρόσβασης στην εν λόγω συσκευή (ή συσκευές). Είναι σημαντικό να το κάνετε αυτό, επειδή δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κατάλληλης Κάρτας σας και, ανάλογα με τις περιστάσεις, ο Εκδότης σας μπορεί να σας θεωρήσει υπεύθυνους για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού της Κατάλληλης Κάρτας σας. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως τη Visa για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του username, του κωδικού πρόσβασης, εάν υπάρχει, ή της Κατάλληλης Κάρτας σας στη Visa Solution, ή για την περίπτωση που η συσκευή(ές) στην οποία έχετε επιλέξει να απομνημονευτούν τα στοιχεία σας ή με την οποία συνδέσατε τη χρήση της Visa Solution με ένα ψηφιακό πορτοφόλι, έχει χαθεί, κλαπεί ή έχει υποστεί με άλλο τρόπο μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ή για οποιαδήποτε άλλη πραγματική ή πιθανή παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με τη χρήση της Visa Solution από εσάς. Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τις Κατάλληλες Κάρτες σας από τη Visa Solution, ή να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση της Visa Solution ή/και, εάν έχετε κωδικό πρόσβασης, να απαιτήσει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν η Visa πιστεύει ότι δεν είναι πλέον ασφαλής.

  Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Κατάλληλων Καρτών σας στη Visa Solution και για τη διασφάλιση ότι η χρήση ή η πρόσβαση στη Visa Solution συμμορφώνεται πλήρως με τους παρόντες Όρους.

  Αναγνωρίζετε ότι η Visa μπορεί να στείλει έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης στο email ή/και στο κινητό τηλέφωνό σας για να επαληθεύσει ότι είστε εσείς όταν χρησιμοποιείτε τη Visa Solution.

  Ελέγχουμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας για τη Visa Solution. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που μεταδίδετε μέσω του Διαδικτύου είναι απολύτως ασφαλείς.

  Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της προσωπικής σας συσκευής, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, έλεγχο ταυτότητας προσώπου ή/και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής σας («Κλειδί Πρόσβασης») σε σχέση με τη Visa Solution, όπου διατίθεται από τη Visa. Η χρήση των Κλειδιών Πρόσβασης από εσάς διέπεται από τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, τα δεδομένα για την επικύρωση της ταυτότητας προσώπου ή/και ο κωδικός πρόσβασης της συσκευής σας παραμένουν στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τα Κλειδιά Πρόσβασης σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή πληρωμής και μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των Κλειδιών Πρόσβασης σε σχέση με τη Visa Solution αποσυνδέοντας την κάρτα σας ή αφαιρώντας τη συσκευή σας εδώ.

  6. Συμφωνίες κατόχου κάρτας

  Οι παρόντες Όροι δεν αναθεωρούν ούτε τροποποιούν με άλλο τρόπο οποιαδήποτε συμφωνία με τον Εκδότη σας σχετικά με μια Κατάλληλη Κάρτα («Σύμβαση Κατόχου Κάρτας»). Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των παρόντων Όρων και της Συμφωνίας Κατόχου Κάρτας που διαθέτετε, οι παρόντες Όροι διέπουν τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Visa αποκλειστικά σε σχέση με τη Visa Solution. Η Συμφωνία Κατόχου Κάρτας που έχετε συνάψει με τον Εκδότη σας διέπει τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τον Εκδότη σας. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι η χρήση της Visa Solution από εσάς συμμορφώνεται με οποιαδήποτε Συμφωνία Κατόχου Κάρτας.

  7. Χρεώσεις, προμήθειες και φόροι

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση οποιουδήποτε υλικού, συσκευής, λογισμικού, ασύρματης και διαδικτυακής πρόσβασης και άλλων στοιχείων που απαιτούνται για να χρησιμοποιήσετε ή να προσπελάσετε τη Visa Solution, καθώς και για οποιεσδήποτε σχετικές προμήθειες, έξοδα ή άλλες χρεώσεις. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων. Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιουσδήποτε τόκους, τέλη, χρεώσεις ή δαπάνες από τον Εκδότη οποιωνδήποτε Κατάλληλων Καρτών χρησιμοποιείτε σε σχέση με τη Visa Solution και για οποιουσδήποτε φόρους ή υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών αναφορών σχετικά με τη χρήση της Visa Solution.

  8. Ιδιωτικό απόρρητο

  Η Visa επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία σας όπως απαιτείται για να σας παρέχει τη Visa Solution (όπως συμφωνήθηκε στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών) και για τους σχετικούς σκοπούς που περιγράφονται στην Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της Visa («Δήλωση Απορρήτου»).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Visa και οι συνδεδεμένες εταιρείες της συλλέγουν, προστατεύουν και κοινοποιούν τα προσωπικά στοιχεία σας όταν χρησιμοποιείτε τη Visa Solution, καθώς και για τυχόν επιλογές απορρήτου δεδομένων που μπορεί να έχετε, διαβάστε την Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της Visa.

  Εάν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που διαχειρίζεται ο εκδότης σας, ένας έμπορος ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες μέσω της Visa Solution), ενδέχεται να ισχύουν ξεχωριστές δηλώσεις απορρήτου.

  Η Visa Solution χρησιμοποιεί τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης της Google για να βελτιστοποιήσει την εμπειρία της Visa Solution.  Στον βαθμό που η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία σας, το κάνει σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της.

  Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας παραμένουν επαρκή και ενημερωμένα. 

  9. Δικαιώματα κυριότητας

  Όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στη Visa Solution, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου, ανήκουν στη Visa, στις Συνεργαζόμενες εταιρείες της και στους δικαιοπαρόχους τους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας) καθώς και από διεθνείς συνθήκες. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά μέσω αυτών των Όρων διατηρούνται από τη Visa, τις συνδεδεμένες εταιρείες της και τους δικαιοπαρόχους τους. Κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους δεν σας παραχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα ή άλλες ενδείξεις προέλευσης της Visa, των Συνδεδεμένων Εταιρειών της ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Μια «Συνδεδεμένη εταιρεία» είναι μια οντότητα που ελέγχεται από, ελέγχει ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τη Visa.

  10. Παραχώρηση Άδειας Χρήσης

  Η Visa σάς παραχωρεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη υποαδειοδοτούμενη και άλλως μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Visa Solution σύμφωνα με τους παρόντες Όρους για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στη Visa Solution. Η Visa μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει, να διακόψει ή να τερματίσει την παρούσα άδεια ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από τη Visa, τις συνδεδεμένες εταιρείες της και τους δικαιοπαρόχους τους.

  11. Ανατροφοδότηση

  Εάν υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τη Visa Solution, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια ή τις προτάσεις σας χωρίς υποχρέωση απέναντί σας.

  12. Συμπεριφορά χρήστη

  Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και άλλες νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Visa Solution. Επιπλέον, συμφωνείτε:
 • Να χρησιμοποιείτε τη Visa Solution μόνο όπως επιτρέπεται από το νόμο·
 • να μην χρησιμοποιείτε τη Visa Solution κατά παράβαση των παρόντων Όρων·
 • να μην διαταράσσετε ή παρεμβαίνετε στην ασφάλεια ή τη λειτουργία της Visa Solution ή να μην κάνετε κατάχρηση της Visa Solution με οποιονδήποτε άλλο τρόπο·
 • να μην επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη Visa Solution ή σε τμήματα της Visa Solution στα οποία δεν επιτρέπεται η γενική πρόσβαση·
 • να μην χρησιμοποιείτε τη Visa Solution με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ψευδής ή/και δυσφημιστικός, καταχρηστικός, χυδαίος, απεχθής, παρενοχλητικός, άσεμνος, αισχρός, απειλητικός, επεμβατικός στο απόρρητο ενός ατόμου ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων·
 • να μην αναπαράγετε τη Visa Solution σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε να αποθηκεύετε ή να ενσωματώνετε τη Visa Solution σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο·
 • να μην αντιγράψετε, προσομοιώσετε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, πουλήσετε, εκμεταλλευθείτε εμπορικά, τροποποιήσετε, αποσυμπιλήσετε, αποσυναρμολογήσετε, διανείμετε, αναστρέψετε ή μεταφέρετε τη Visa Solution ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής·
 • να μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρέμβετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία της Visa Solution ή/και να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει μια παράλογη ή δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση στο Σύστημα Visa Solution, όπως καθορίζεται από τη Visa κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια· και
 • να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, περιορισμούς ή όρια επιβάλλονται από τη Visa ή τον Εκδότη σας κατά καιρούς.

  13. Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

  Η VISA SOLUTION, ΕΝ ΟΛΩ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΣΕΩΝ VISA ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ VISA SOLUTION ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ VISA SOLUTION, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ. 

  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η VISA ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ, ΜΕΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΑ «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ VISA») ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ), ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ VISA SOLUTION Ή/ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ VISA ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ. 

  ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ VISA ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ: (I) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ VISA ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΣΑΣ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ, Ή ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, (II) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ VISA, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (III) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΕΜΠΟΡΟ, (IV) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΤΕΛΕΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ VISA, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ· (V) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ VISA· (VI) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΚΑΤΩ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ· Ή (VII) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ VISA ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ VISA ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΛΟΓΩ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ, ΠΟΛΕΜΟΥ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ. 

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ VISA ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ: (Α) ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΑΣ Ή (Β) 100 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (Ή ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ). 

  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ VISA ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ VISA ΓΙΑ (Α) ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ, (Β) ΑΠΑΤΗ Ή ΔΟΛΙΑ ΨΕΥΔΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή (Γ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ VISA ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

  14. Χωρίς εγκρίσεις, Διαφωνίες με εμπόρους

  Η Visa δεν υποστηρίζει ή επιχορηγεί και δεν είναι υπεύθυνη για: (i) Εκδότες ή φορείς εκμετάλλευσης δικτύων πληρωμών ή ψηφιακών πορτοφολιών ή άλλων τρίτων που βοηθούν στη διευκόλυνση της εμπειρίας ολοκλήρωσης αγοράς ή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε σχέση με τη Visa Solution, (ii) τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη Visa Solution, (iii) την τήρηση ή εκπλήρωση αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν ή συναλλαγών που έγιναν σε σχέση με τη Visa Solution, και (iv) τους εμπόρους των οποίων τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν ή με τους οποίους πραγματοποιείται μια συναλλαγή σε σχέση με τη Visa Solution.

  15. Ιστότοποι, περιεχόμενο και πόροι τρίτων μερών

  Η Visa Solution μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω τρίτων μερών που βοηθούν στη διευκόλυνση της εμπειρίας συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, των τομέων ή των εφαρμογών τους και μπορεί να σας επιτρέπουν να συνδέεστε ή να αποκτάτε πρόσβαση σε απευθείας συνδέσεις με αυτά τα τρίτα μέρη ή ιστότοπους, περιεχόμενο και πόρους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναγνωρίζετε ότι η Visa δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν συμφωνεί απαραίτητα με τις απόψεις, τις γνώμες ή το περιεχόμενο των εν λόγω τρίτων μερών ή των ιστότοπων, των τομέων, των εφαρμογών, του περιεχομένου ή των πόρων τους, τα οποία διατίθενται από εταιρείες ή άτομα εκτός της Visa. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Visa δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων, τομέων, εφαρμογών, περιεχομένου ή πόρων. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η Visa δεν ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα αυτών των τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, των τομέων, των εφαρμογών, του περιεχομένου ή των πόρων τρίτων μερών, καθώς και για απώλειες ή ζημίες που υποστήκατε σε σχέση με αγορές που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μέσω της Visa Solution.

  16. Τροποποίηση της Visa Solution και των παρόντων Όρων· Τερματισμός

  Η Visa μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να τερματίσει, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να αναστείλει, να προβεί σε βελτιώσεις ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα οποιαδήποτε ή όλες τις πτυχές της Visa Solution, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιουδήποτε μέρους της Visa Solution ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και συμφωνείτε ότι η Visa δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα της ανάληψης οποιασδήποτε από αυτές τις ενέργειες. Η συνεχής χρήση της Visa Solution από εσάς μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που έχουν γίνει σε οποιαδήποτε ή όλες τις πτυχές της Visa Solution θα ερμηνευθεί ως αποδοχή εκ μέρους σας των εν λόγω αλλαγών, τροποποιήσεων ή βελτιώσεων και της εφαρμοσιμότητας των παρόντων Όρων στη Visa Solution με τις εν λόγω αλλαγές, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις.

  Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Visa Solution. Η Visa διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Η Visa μπορεί να αλλάξει τους παρόντες Όρους δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση τους μαζί με την ειδοποίηση την οποία θεωρούμε εύλογη υπό τις περιστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας την εν λόγω ειδοποίηση στον Ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που διατηρείται για τους σκοπούς παροχής της Visa Solution. Θα δημοσιεύουμε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Όρων στον Ιστότοπο. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης τροποποίησης θα σημειώνεται μέσω της ημερομηνίας «Τελευταία ενημέρωση» παρακάτω. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνέχιση της χρήσης ή της συμμετοχής σας στη Visa Solution μετά από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση συνιστά αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων, όπως τροποποιήθηκαν.

  Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση της Visa Solution ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που κάνουμε στους Όρους. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη Visa Solution ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Υποστήριξη πελατών του ιστότοπου της Visa Solution. Η Visa μπορεί να αναστείλει, να διακόψει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή τη χρήση της Visa Solution ανά πάσα στιγμή, αμέσως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση προς εσάς, (i) εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή (ii) για οποιονδήποτε άλλο εμπορικά εύλογο λόγο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Visa. Η Visa δεν φέρει ευθύνη απέναντί σας για τυχόν αναστολή, διακοπή, τερματισμό, αλλαγή ή τροποποίηση της χρήσης ή της πρόσβασής σας στη Visa Solution. Μετά τον τερματισμό, παραμένετε υπεύθυνοι για όλες τις πληρωμές και άλλες υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

  17. Γενικοί Όροι

  1. Ειδοποιήσεις.
   Συμφωνείτε ότι η Visa μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις και άλλες γνωστοποιήσεις σχετικά με τη Visa Solution μέσω email, αναρτήσεων στον Ιστότοπο ή άλλων μορφών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όλες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς προς εσάς θεωρούνται επικοινωνίες «γραπτές» και θεωρούνται ότι παραδίδονται σε εσάς το νωρίτερο από την ημερομηνία λήψης ή πέντε ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης ή διάδοσης. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πρόσθετες έντυπες επικοινωνίες σχετικά με τη χρήση της Visa Solution.
   Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι ελέγχετε τακτικά τα email σας για επικοινωνίες από εμάς. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα email από εμάς δεν είναι αποκλεισμένα στον λογαριασμό email σας και επίσης ότι η διεύθυνση email που μας δώσατε είναι αυτή που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, μας εξουσιοδοτείτε να ενεργούμε βάσει οποιωνδήποτε οδηγιών που μας παρέχετε ηλεκτρονικά.
   Πρέπει να έχετε ένα username για τον λογαριασμό σας στη Visa Solution για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες ηλεκτρονικά ή για να διεξάγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετικά με τον λογαριασμό σας στη Visa Solution.
  2. Αποποίηση ευθύνης.
   Η παράλειψη ή καθυστέρηση μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα που περιέχεται στους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται αποποίηση από την εν λόγω διάταξη ή το δικαίωμα.
  3. Πλήρης συμφωνία.
   Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Visa σχετικά με τη χρήση της Visa Solution.
  4. Διαχωρισμός.
   Εσείς και η Visa συμφωνείτε ότι εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρείται παράνομη, άκυρη (βάσει νόμου) ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.
  5. Ερμηνεία.
   Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι υφίστανται προς διευκόλυνση και δεν θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται για σκοπούς ερμηνείας. Λέξεις όπως «εδώ», «στο παρόν» και «στο εξής» θα σημαίνουν και θα αναφέρονται σε όλους τους παρόντες Όρους και όχι σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέρος αυτών. Ο όρος «συμπεριλαμβανομένου» θα σημαίνει «συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό». Όποτε χρησιμοποιείται στο παρόν, ο ενικός θα περιλαμβάνει τον πληθυντικό, ο πληθυντικός θα περιλαμβάνει τον ενικό και η χρήση οποιουδήποτε φύλου θα ισχύει για όλα τα φύλα.
  6. Σχέση των συμβαλλόμενων μερών.
   Κανένας από τους παρόντες Όρους δεν θα ερμηνεύεται ως δημιουργία κοινοπραξίας, συνεργασίας, εργασιακής σχέσης ή σχέσης πρακτόρευσης ανάμεσα σε εσάς και τη Visa και δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση να δημιουργήσετε οποιαδήποτε υποχρέωση ή να κάνετε οποιαδήποτε δήλωση για λογαριασμό της Visa.
  7. Αποζημίωση.
   Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε τα ενδιαφερόμενα μέρη της Visa από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, ζημία, πρόστιμα και έξοδα, που οφείλονται σε, πραγματοποιούνται σε σχέση με ή προκύπτουν από την αθέτηση των παρόντων όρων από εσάς.
  8. Επίλυση διαμάχης και Εφαρμοστέο Δίκαιο.
   Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, εσείς και η Visa συμφωνείτε ότι:
   1. εάν είστε κάτοικος κατάλληλης Δικαιοδοσίας εκτός από εκείνες στην ενότητα H (β.) παρακάτω, ισχύει ο ακόλουθος όρος νομοθεσίας και διαιτησίας:
    Ο ΠΑΡΟΝΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΟΡΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΡΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ VISA SOLUTION Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΥΤΕ Η VISA ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, Ή ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ ΕΝΟΡΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.
    Οποιαδήποτε διαμάχη, αιτία αγωγής, απαίτηση ή αμφισβήτηση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Visa Solution ή τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού, της ερμηνείας, της αθέτησης, της εκτέλεσης, της καταγγελίας, της επιβολής, της ερμηνείας ή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων, της εγκυρότητας και της επιβολής της παρούσας διάταξης και του προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής ή της δυνατότητας εφαρμογής της συμφωνίας διαιτησίας (που αναφέρεται στην παρούσα ενότητα η(α) ως «Διαφορά»), η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαιτησίας, θα επιλύεται αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία και τη ρήτρα διαιτησίας που ορίζονται στην παρούσα ενότητα. Οποιεσδήποτε διαμάχες ανάμεσα σε εσάς και τη Visa θα επιλύονται μέσω δεσμευτικής διαιτησίας, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες, εάν είστε κάτοικος των ΗΠΑ, μπορείτε να επιβάλλετε απαιτήσεις ενώπιον ενός δικαστηρίου μικροδιαφορών (εάν οι απαιτήσεις σας πληρούν τις προϋποθέσεις). Αυτή η ρήτρα διαιτησίας ισχύει μόνο για Διαμάχες με τη Visa σχετικά με τη Visa Solution. Εάν έχετε κάποια διαμάχη με τον Εκδότη της Κατάλληλης Κάρτας σας, πρέπει να επιλύσετε την εν λόγω διαμάχη με τον Εκδότη σας.
    Οποιαδήποτε διαιτησία ανάμεσα σε εσάς και τη Visa θα οργανώνεται από την JAMS, σύμφωνα με τους πλήρεις κανόνες και διαδικασίες διαιτησίας αυτής σε περίπτωση που διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τους διεθνείς κανόνες διαιτησίας της JAMS εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την έκταση κατά την οποία αυτοί οι κανόνες δεν έρχονται σε αντίθεση με τον παρόντα όρο. Μπορείτε να εκλάβετε ένα αντίγραφο αυτών των κανόνων μέσω επικοινωνίας με την JAMS στον αριθμό 1-800-352-5267, μέσω επιστολής προς την JAMS στη διεύθυνση 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018 ή online στην διεύθυνση www.jamsadr.com ή www.jamsinternational.com/.
    Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ VISA ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΠΟ Ή ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΤΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ Η VISA ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ VISA ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η VISA ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η διαιτησία θα λαμβάνει χώρα ενώπιον ενός διαιτητή. Η διαιτησία θα (i) διευθύνεται τηλεφωνικά, online ή/και θα βασίζεται αποκλειστικά σε γραπτές υποβολές, και ο συγκεκριμένος σχετικός τρόπος θα επιλέγεται από μέρος που θα αρχίζει μια διαιτησία και, (ii) δεν θα εμπλέκει οποιουδήποτε είδους προσωπική παρουσία των μερών ή των μαρτύρων, εκτός εάν αυτό συμφωνείται διαφορετικά και αμοιβαία από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο διαιτητής θα συμφωνείται αμοιβαία ανάμεσα σε εσάς και τη Visa. Αν εσείς και η Visa δεν μπορείτε να συμφωνήσετε σχετικά με ένα διαιτητή, ο διαιτητής θα διορίζεται σύμφωνα με διαδικασίες της JAMS. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μια διαμάχη ξεκινά δικαστικά μάλλον παρά μέσω διαιτησίας, αμφότεροι εσείς και η Visa θα αποποιηθείτε του δικαιώματός σας για δίκη ενόρκων.
    Μπορεί να επιλέξετε να προσλάβετε ένα δικηγόρο, αλλά δεν απαιτείται να το πράξετε. Κάθε μέρος θα φέρει την ευθύνη των ιδίων του νομικών εξόδων και χρεώσεων, εκτός εάν αυτά εκδικαστούν από τον διαιτητή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το μέρος που εκκινεί την διαιτησία θα καταβάλλει την χρέωση υποβολής (εκτός διαφορετικής επιδίκασης του JAMS) εξ αιτίας διαπίστωσης δυσκολιών. Η Visa θα προωθήσει όλες τις άλλες διοικητικές και διαχειριστικές χρεώσεις για την υπόθεση που σχετίζονται με τη διαιτησία, μέσω καταβολής απευθείας στην JAMS. Κατά τη λήξη της διαιτησίας, οι χρεώσεις που καταβλήθηκαν από τη Visa μπορεί να διαμοιραστούν ανάμεσα σε εσάς και τη Visa αναλόγως των υποδείξεων του διαιτητή σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες του JAMS.
    Η απόφαση επί του συνόλου των θεμάτων εναπόκειται στον διαιτητή, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με την έκταση και τη δυνατότητα επιβολής του παρόντος όρου διαιτησίας. Οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή θα είναι τελεσίδικη. Κρίση επί της επιδίκασης μπορεί να ανατεθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο διαθέτει δικαιοδοσία. Ο παρών όρος δεν θα αποκλείσει στα μέρη την αναζήτηση προσωρινών λύσεων υποστηρικτικών της διαιτησίας μέσω ενός δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας. Η ευθύνη της Visa περιορίζεται σε ό,τι περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα 13, κατά μέγιστο επιτρεπτό βαθμό που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.
    Οι παρόντες όροι και τα δικαιώματα, που αφορούν τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σε συμφωνία με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Ντελαγουέρ εκτός εάν υπάρχει διένεξη ή επιλογή αντίθετων νομικών κανόνων.
    Εάν ο όρος της διαιτησίας στην παρούσα ενότητα κριθεί μη εφαρμόσιμος ή η παραίτηση από τα δικαιώματα συλλογικής αγωγής κριθεί μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο σε περίπτωση που έχουν γίνει ισχυρισμοί συλλογικής αγωγής, τότε θα ισχύουν οι διατάξεις του διέποντος δικαίου και της επιλογής φόρουμ που περιγράφονται στην παράγραφο H (β.) παρακάτω.
    Το υπόλοιπο αυτής της ενότητας ισχύει για κατοίκους των ΗΠΑ:
    Ο διαιτητής δεν μπορεί να επιδικάσει τιμωρητικές ή παραδειγματικές ζημίες, εκτός αν αυτό είναι κατ’ απαίτηση του νόμου, ή οποιονδήποτε τόκο πριν από την κατακύρωση, ούτε μπορεί να επιδικάσει οποιαδήποτε τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για διιαφυγούσα κερδοφορία ή ζημία που υπέστησαν τρίτοι. Οποιαδήποτε ανακούφιση παρέχεται δεν μπορεί να επηρεάσει άλλους χρήστες της Visa Solution. Είναι κατανοητό από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι οι παρόντες όροι μαρτυρούν μια συναλλαγή σχετική με διακρατικό εμπόριο. Παρά την διάταξη της προηγούμενης παραγράφου όσον αφορά το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, οποιαδήποτε διαιτησία που θα διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους των ειδοποιήσεων και το παρόν τμήμα θα διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας (9 U.S.C., Sections 1-16).
   2.  Εάν είστε κάτοικος (i) Αργεντινής, Βραζιλίας, Καναδά ή μιας Κατάλληλης Δικαιοδοσίας στην Ευρώπη, (ii) οποιαδήποτε Κατάλληλη Δικαιοδοσία στην οποία η διάταξη διαιτησίας στην παράγραφο Η (α.) παραπάνω διαπιστώθηκε ότι είναι μη εφαρμόσιμη, ή (iii) οποιαδήποτε άλλη Κατάλληλη Δικαιοδοσία όπου η παραίτηση από τα δικαιώματα της συλλογικής αγωγής κρίνεται μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο σε περίπτωση που έχουν γίνει ισχυρισμοί συλλογικής αγωγής, τότε θα ισχύουν τα ακόλουθα: (x) οποιεσδήποτε διαμάχες, απαιτήσεις ή αιτίες αγωγής που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τη Visa Solution θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κατάλληλης Δικαιοδοσίας της κατοικίας σας· και (y) οποιεσδήποτε αντιδικίες, αξιώσεις ή αιτίες αγωγής που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τη Visa Solution θα επιλύονται εντός των αρμόδιων αστικών δικαστηρίων που εδράζονται εντός της εν λόγω Κατάλληλης Δικαιοδοσίας. Οποιοσδήποτε υποχρεωτικός νόμος για την προστασία των καταναλωτών παραμένει σε ισχύ.
  9. Ανάθεση.
   Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους, βάσει νόμου ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Visa. Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς ειδοποίηση ή συγκατάθεση από εσάς. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι θα είναι δεσμευτικοί, θα ισχύουν προς όφελος σας και θα είναι εκτελεστοί έναντι υμών και των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων σας. Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση της Visa Solution ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που κάνουμε στους Όρους.
  10. Ειδικές για τη χώρα διατάξεις.

  ΙΑ. Επιβίωση.
  Παρά τον τερματισμό αυτών των Όρων, οι παρόντες Όροι εξακολουθούν να ισχύουν για οποιαδήποτε χρήση της Visa Solution από εσάς πριν από τον τερματισμό. Οποιεσδήποτε ενότητες των παρόντων Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να διατηρηθούν μετά τον τερματισμό, θα διατηρηθούν μετά τον τερματισμό αυτών των Όρων ή της χρήσης της Visa Solution, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ενότητας «Επίλυση διαμάχης» & του Εφαρμοστέου Δικαίου.

  ΙΒ. Επικοινωνήστε μαζί μας
  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη Visa Solution, επισκεφθείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις του Ιστότοπου. Εάν οι Συχνές Ερωτήσεις δεν απαντούν στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Visa U.S.A. Inc., Visa Solution, 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, ΗΠΑ ή μέσω του συνδέσμου επικοινωνήστε μαζί μας.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιούλιος 2024

© 2024 Visa. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


Υποστήριξη πελατών Visa

Ειδοποιήσεις Ιδιωτικού Απορρήτου

Υποστήριξη πελατών