• Συνεργασία με τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες

    Η Visa είναι η Επίσημη Εταίρος Τεχνολογίας Πληρωμών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων έως το 2032.


Team Visa Winter Olympians next to Visa, Olympics, and Paralympic logos.