Η καρδιά της Αθήνας χτυπάει με Visa.

H Visa στηρίζει τον Δήμο Αθηναίων σε δράσεις ανάπλασης της πόλης.

Υποστηρίζουμε την Αθήνα με Visa.

Women at the weaving workshop
Men in aprons outside shop
Man in bar