Συλλογή πόρων για εμπόρους

Τα έγγραφα αυτά περιέχουν εκτενείς πληροφορίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους εμπόρους Visa να πλοηγούνται σε θέματα αποδοχής, απάτης, ασφάλειας δεδομένων, εξουσιοδότησης κ.λ.π. Κάντε λήψη, εκτυπώστε τα και κρατήστε ως αρχείο στην επιχείρησή σας.