Πληρωμές με φυσική παρουσία

Πιο γρήγορος τρόπος για λήψη και αποστολή πληρωμών

Η Visa Direct επιτρέπει γρήγορες πληρωμές σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο κάρτες παγκοσμίως.1.2

Η Visa Direct βοηθά στην ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών αναγκών

Η Visa Direct βοηθά την επιχείρησή σας να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την προσαρμογή της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του καταναλωτή, όπως η ανάγκη για: