• Πληρωμές με φυσική παρουσία


Εικόνα που δείχνει πιστωτική κάρτα φτιαγμένη από βέλη
Εικόνα που δείχνει κλειδαριά φτιαγμένη εν μέρει από χρήματα
Εικόνα που δείχνει χέρι που κρατά τηλέφωνο με σημάδι ελέγχου στην οθόνη