• Ανακαλύψτε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

    Προσφέρετε μια λύση σημείου πώλησης μέσω κινητού Visa Ready

Ανέπαφη πληρωμή
Άτομο που πραγματοποιεί ανέπαφη πληρωμή
Άτομο που πραγματοποιεί πληρωμή σε καντίνα
Δύο επιχειρηματίες που κάθονται δίπλα-δίπλα