• Ανακαλύψτε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

    Προσφέρετε μια λύση σημείου πώλησης μέσω κινητού Visa Ready

A hand holding a mobile phone over a POS completing a contactless transaction.
A sales person assisting with a contactless transaction by showing a customer where to hover a mobile phone.
Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.