• Ανακαλύψτε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

    Προσφέρετε μια λύση σημείου πώλησης μέσω κινητού Visa Ready

Γιατί mPOS

Οι λύσεις mPOS μπορούν να αυξήσουν τα δικά σας έσοδα, αλλά και αυτά των εμπόρων σας.
A hand holding a mobile phone over a POS completing a contactless transaction.
A sales person assisting with a contactless transaction by showing a customer where to hover a mobile phone.

Ξεκινήστε

Γίνετε πάροχος υπηρεσιών mPOS.
Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.