• Δημιουργούμε νέους τρόπους λήψης και καταβολής πληρωμών

    Συνεργαστείτε με τη Visa για να αναβαθμίσετε τις λύσεις πληρωμών σας

Visa και αποδέκτες

Συνεργαστείτε με τη Visa για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν εξυπνότερες λύσεις πληρωμών.

Τεχνολογία καρτών chip Visa

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Ασφάλεια δεδομένων

Προστατέψτε τα στοιχεία κατόχου κάρτας

Η Visa απλοποιεί τη συμμόρφωση με την ασφάλεια PIN

Οι πελάτες της Visa πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τρίτου μέρους των αποδεκτών τους, οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα PIN Visa, θα προβούν στην επικύρωση της συμμόρφωσης το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Υπηρεσίες και λύσεις

Λύσεις Πληρωμών μέσω Κινητού

Merchant using a mobile phone to complete a transaction

Πρόγραμμα δήλωσης εκπροσώπων τρίτου μέρους (Third Party Agent Registration Program)

Πόροι