Ασφάλεια PIN

H Visa απλοποιεί την επικύρωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας PIN σε κάθε τοποθεσία.

Νέα για την ασφάλεια PIN

Woman paying at gas pump.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.