• Ασφάλεια PIN

    H Visa απλοποιεί την επικύρωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας PIN σε κάθε τοποθεσία.

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.