• Γίνετε προμηθευτής

    Συνεργαστείτε με τη Visa και βελτιώστε τον κόσμο

Η Visa και προμηθευτές

Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές για να αναπτύξουμε την επωνυμία Visa σε παγκόσμιο επίπεδο.

άντρας-αεροδρόμιο-κινητό
αεροσκάφος-φτερό
επιχειρηματίας-tablet
χέρια-κάρτα-πληκτρολόγιο
κυβέρνηση-υπάλληλοι-συνάθροιση