• Σχεδιασμός. Υλοποίηση. Παράδοση.

    Ανακαλύψτε ένα νέο κόσμο δυνατοτήτων για την επιχείρησή σας με απευθείας πρόσβαση στα APIs, τα εργαλεία και την τεχνογνωσία της Visa.

Man and woman discussing an item on a Scrum Task Board.

Man and woman on blankets in park looking at smart phone held aloft by man.
Seated man using smart phone in front of high-rise windows with laptop, attache case, thermos and skateboard around him.
Man using smart phone exiting airport terminal with rolling suitcase.
Juice Shop truck with couple seated at table with dog at their feet, woman ordering at counter, bicyclist leaving and man with skateboard approaching.

Illustration of paper and pencil.

Μπλογκ

Διαβάστε το μπλογκ του Προγραμματιστή Visa για τεχνικές αναρτήσεις σχετικά με πληρωμές, νέα χαρακτηριστικά προϊόντων, ενημερώσεις ΑΡΙ, σημαντικά σημεία Προγραμματιστή και υπενθυμίσεις εκδηλώσεων.

Read our blogs
Illustration of talk bubbles.

Forum

Λάβετε βοήθεια από τους ειδικούς στη Visa και στην κοινότητα

Visit our forum


Man and woman brainstorming at Scrum task board.
Woman making contactless payment with smart phone.
Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.

Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.
A hand tapping a Visa card with Visa's contactless payments system.
A woman sitting at her desk in front of a monitor coding.

Ξεκινήστε

Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε; Συμβουλευτείτε τον οδηγό μας σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας λογαριασμού, έναρξης ενός έργου και δοκιμής συνδεσιμότητας.
Οδηγός έναρξης