Πρόγραμμα αποκάλυψης ευπαθειών της Visa

Η κυβερνοασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για τη Visa και θέλουμε να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πιθανές ευπάθειες, να καθιερώσουμε κανόνες για τη δοκιμή ευπαθειών και να παρέχουμε έναν ασφαλή λιμένα για άτομα που ακολουθούν αυτούς τους κανόνες.

Εισαγωγή

Στη Visa, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο των αξιών μας. Θα θέλαμε να μας ενημερώνετε εάν έχετε πληροφορίες για πιθανές ευπάθειες ασφαλείας στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές της Visa. Καθιερώσαμε αυτό το Πρόγραμμα αποκαλύψης ευπαθειών για να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πιθανές ευπάθειες, να καθιερώσουμε κανόνες για τις δοκιμές ευπάθειας και να παρέχουμε έναν ασφαλή λιμένα για άτομα που ακολουθούν αυτούς τους κανόνες.

Προσδοκίες

Κανόνες Προγράμματος

Ασφαλής λιμένας

Αναφορά μιας ευπάθειας

Η Visa χρησιμοποιεί το HackerOne για τη διαλογή και την επικύρωση των αναφορών ευπάθειας που αποκαλύπτονται υπεύθυνα. Υποβάλετε την αναφορά σας.