• Η Visa στην Ευρώπη

  Μάθετε περισσότερα για την επιχείρησή μας στην Ευρώπη

 • Η Visa στην Ευρώπη

  Μάθετε περισσότερα για την επιχείρησή μας στην Ευρώπη

 • Η Visa στην Ευρώπη

  Μάθετε περισσότερα για την επιχείρησή μας στην Ευρώπη

 • Η Visa στην Ευρώπη

  Μάθετε περισσότερα για την επιχείρησή μας στην Ευρώπη

Πίνακας Visa Europe


Πολιτική & Κανονισμοί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέους κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση των οικονομικών δεδομένων των καταναλωτών. Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν ένα επιπλέον βήμα ασφαλείας για ορισμένες αγορές μέσω διαδικτύου. Για περισσότερες αγορές, θα απαιτείται πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας γνωστό ως έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για τους καταναλωτές για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους.

Συλλογική ευθύνη

Βοηθώντας τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στις αγορές μας να ευημερήσουν σε μια παγκόσμια οικονομία.

Ως αξιόπιστο εμπορικό σήμα στις πληρωμές, η Visa έχει μια τεράστια ευκαιρία και ευθύνη να χρησιμοποιήσει την επιχείρησή μας για να ενώσει τον κόσμο - επιτρέποντας την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση των οικονομιών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής και στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
corporate governance report
data room

Ποικιλία & Συμπερίληψη

Η Visa πιστεύει ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στο χώρο εργασίας, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, σεξουαλικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής φύλου, εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ηλικίας, αναπηρίας, γάμου και αστικής εταιρικής σχέσης, ή/και τυχόν χαρακτηριστικά που προστατεύονται σε οποιαδήποτε από τις αγορές μας.

Κώδικας Δεοντολογίας μας

Προχωρώντας, έχουμε αναπτύξει προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε ισορροπία φύλου σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.