Οικονομική ένταξη

Το παγκόσμιο δίκτυο της Visa είναι μια ισχυρή πλατφόρμα για να προωθήσει την οικονομική ένταξη. Εντάσσοντας τους ανθρώπους στο τυπικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής, προάγουμε ευκαιρίες και ενισχύουμε οικονομίες.

Επισκόπηση


Ενδυναμώνουμε την οικονομική ένταξη

Τα προϊόντα μας βελτιώνουν τις ζωές και τα μέσα βιοπορισμού σε όλο το κόσμο.
Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Συνεργασία για ένταξη

Η Visa έχει επιτυχίες με τους συνεργάτες μας. Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές εταιρίες, κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να προσεγγίσουμε υποβαθμισμένες κοινότητες παγκοσμίως και να οικοδομούμε αναγκαίες λύσεις για την οικονομική ένταξη.