Οικονομική ένταξη

Το παγκόσμιο δίκτυο της Visa είναι μια ισχυρή πλατφόρμα για να προωθήσει την οικονομική ένταξη. Εντάσσοντας τους ανθρώπους στο τυπικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής, προάγουμε ευκαιρίες και ενισχύουμε οικονομίες.

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.