• Παγκόσμιος Χορηγός των Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων έως το 2032


Two people stand around a table to test out a Visa wearable innovation.
Freestyle skier Maggie Voison poses in front of a white background displaying wearable payment.