• Μια βελτιωμένη μέθοδος λήψης και καταβολής πληρωμών.

    Επιχειρηματικές συναλλαγές με εμπιστοσύνη για καταναλωτές και εμπόρους.

Η επιχείρησή μας

Η τεχνολογία και η καινοτομία μας κάνουν πραγματικότητα τις ψηφιακές πληρωμές για καταναλωτές, επιχειρήσεις, τράπεζες και δημόσιο τομέα.

Illustration of small business store front with figure in doorway.

Ο έμπορος

Ο έμπορος λιανικής, το εστιατόριο, το ξενοδοχείο ή η αεροπορική εταιρεία που δέχεται Visa.
Bank.

Ο αποδέκτης

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δίνει τη δυνατότητα σε εμπόρους να πληρωθούν.
Visa credit card.

Ο εκδότης

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει κάρτες Visa και προϊόντα πληρωμής.

Ο κάτοχος κάρτας

Ο καταναλωτής ή η επιχείρηση που χρησιμοποιεί κάρτες και προϊόντα πληρωμής Visa.
Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.
A man and a woman sitting at a table and having a conversation.
A man sitting at a desk who is having conversation with others.