Προσφέρετε εύστοχες εμπειρίες εξυπηρέτησης πελατών και αυξήστε τις πωλήσεις

Προσελκύστε νέους πελάτες και κερδίστε την αφοσίωσή τους.

Προγράμματα κάρτας μέλους

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο στον κόσμο δίκτυο ηλεκτρονικών πληρωμών λιανικής για να προσεγγίσετε νέους πελάτες, να εξασφαλίσετε την αφοσίωση των πελατών, να αυξήσετε τις πωλήσεις και να ενισχύσετε τις προωθητικές ενέργειες.
Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Man using laptop displaying digital advertising.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Είστε έτοιμος/η να ξεκινήσετε;

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις επιβράβευσης πελατών και προσφορών της Visa.