• Επιβράβευση 3% στη Visa σας, για αγορές σε κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία.