ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Κλήρωση με έπαθλο 1000 Eυρώ στην κάρτα Visa σας για συναλλαγές σε φούρνους/μικρά ζαχαροπλαστεία»