• Πληρωμές μέσω κινητού με τη Visa

    Πληρωμή με ένα άγγιγμα. Όλα τα πλεονεκτήματα της Visa, τώρα στο κινητό τηλέφωνο ή τη φορητή συσκευή σας.

συσκευές
Lock
Contactless symbol.

σημείο πώλησης πληρωμής μέσω κινητού