• Πληρωμές μέσω κινητού με τη Visa

    Πληρωμή με ένα άγγιγμα. Όλα τα πλεονεκτήματα της Visa, τώρα στο κινητό τηλέφωνο ή τη φορητή συσκευή σας.

Illustration of a smart phone displaying a Visa credit card positioned next to a smart watch displaying the Visa Contactless symbol.
Illustration of a secured padlock representing diligently managed risk and fraud.
Illustration of the Contactless Symbol.

Illustration of a hand holding a mobile phone being held over a checkout terminal displaying the Contactless Symbol.