• Πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας με Visa

    Πατήστε για πληρωμή. Όλα τα οφέλη της Visa, τώρα στο κινητό σας τηλέφωνο ή τη φορητή σας συσκευή.

Illustration of a smart phone displaying a Visa credit card positioned next to a smart watch displaying the Visa Contactless symbol.
Illustration of a secured padlock representing diligently managed risk and fraud.
Illustration of the Contactless Symbol.

Illustration of a hand holding a mobile phone being held over a checkout terminal displaying the Contactless Symbol.