Η ψηφιακή μεταμόρφωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Αν είστε ή σκέφτεστε να γίνετε ιδιοκτήτης επιχείρησης, δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεταφέρετε τις πωλήσεις σας στον ψηφιακό κόσμο.

Το ταξίδι μιας μικρής επιχείρησης προς την ψηφιακή πραγματικότητα

Woman repairing bike in bike shop

Οι μικρές επιχειρήσεις κρύβουν μέσα τους μεγάλες ιστορίες.

Woman with mask
Visa Iride De Portu
Visa The Bag
Visa Agelidis

Μετατροπή της επιχείρησης σε ψηφιακό εμπορικό χώρο

Woman checking tablet
Woman paying online with card
Woman checking phone

Βελτιώστε τη δημοφιλία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σας